Teoretisk fundament og samarbejde

Mit teoretiske fundament er det psykoanalytiske og psykodynamiske. Det vil sige, at jeg er optaget af klientens historie og den følelsesmæssige dynamik i de problemer klienten har. Jeg har en forståelse af hvordan den følelsesmæssige og kognitive udvikling almindeligvis forløber og hvordan denne påvirkes af begivenheder og problemer i opvækst og senere i livet. Den forståelse ligger til grund for de tanker og forslag jeg kan gøre mig om årsagsforhold og sammenhænge.

Nyere forskning viser at den faktor som er vigtigst i forhold til at man som klient får noget ud af samtaler med en terapeut, er i hvor høj grad der er en god 'kontakt' mellem klient og terapeut.  Det betyder at den umiddelbare forståelse og følelse af at have et godt samarbejde, er vigtigere end hvilket teoretisk fundament terapeuten har.

Min erfaring bekræfter den forskning jeg nævner ovenfor. Derfor anbefaler jeg at man som klient indstiller sig på at bruge to-tre samtaler på at finde ud af om man oplever, at der er en god indbyrdes forståelse med mig og om man føler, at vi kan få et godt samarbejde. Dette er efter min mening det vigtigste i forhold til om du vil kunne få udbytte af et forløb hos mig.

Efter to-tre samtaler er jeg også i stand til at give mit bud på om jeg mener vi kan få et godt samarbejde og hvilket slags forløb jeg vil anbefale.

Psykolog Ask Frellesvig • Terms of Use: brug endelig hele eller dele af tekst på hjemmesiden, hvis du ønsker det.

Psykolog Ask Frellesvig • Terms of Use: brug endelig hele eller dele af tekst på hjemmesiden, hvis du ønsker det.